İzmir Mutlu Son-Masöz Esra

İzmir Mutlu Son-Masöz Esra

İzmir Mutlu Son-Masöz Esra Bu, Roma’da kadın haklarının küçük bir başarısı olarak tarihe geçti. Senato, kadınların harcamaları üzerindeki engelleri kaldırdı ama senatörler bunu, kadınların yine erkeklerin otoritesine tabi kalacaklarını bilerek yapmıştı. Dahası, eğer kadınların altın takmasına veya pahalı elbiselerini mor renkte boyamalarına izin verilirse, özellikle din aracılığıyla kadınların “kontrol edilemez doğalarını” zapt etmek için Romalı erkeklerin sarf edecekleri çabanın ardı arkası kesilmeyecekti. Oppian Yasası’nın yürürlükten kaldırılmasından hemen sonra Dionysos mezhebine karşı cadı avı başladı ve o kadar sert olmayan başka dini önlemler alındı.

Sözgelimi, İtaatkar Venüs Tapınağı zina yapan kadınlara verilen para cezalarıyla inşa edildi ve sadakatsiz kadınlar için ibret abidesi olma amacı taşıyordu. Aynı amaçla, alt tabakadan kadınlara hitap eden “avamların iffeti” için de bir tapınak inşa edilmişti. Ayrıca Venüs Verticordia’nın (Kalpleri Değiştiren) onuruna sadakati simgeleyen bir heykel dikilmişti. Heykeli Venüs’ün onuruna adayan Sulpicia, şehrin en sadık kadını addediliyordu. Bu çabaların evli kadınların kocalarına sadık kalmalarında ne kadar etkili olduğunu bilmeye imkan yok. Büyük ihtimalle kadınlar yemin edip daha sonra neye meyillilerse onu yapıyorlardı.

İzmir Mutlu Son-Masöz Esra

İzmir Mutlu Son-Masöz Esra Her halükarda çoğu erkek durumdan hoşnut değildi. Abartıya kaçtığı için sözlerine büyük bir şüpheyle yaklaşılması gereken Juvenalis’e göre: Bazı kadınların İffet Tapınağı’nın yanından geçerken neden kaba yorumlarda bulunup ahlaksız davranışlar sergilediğini hiç merak ettiniz mi? Her gece kendilerini rahatlatıp tanrıçaya işemek için orada duruyorlar. Sonra heykele bir fallus ekleyip sırayla penisi kullanıyorlar. Ertesi sabah işe giden bir koca çiş birikintisine basıp kayıyor… Fallus müritleri, [Bona Dea Tapınağı’nda] çılgınlıklar yaparlar, feryatlar koparıp debelenirler. Ve seks yaparlar. Şehvetle inleyip titrerler.

Bacaklarının arasından şehvetin suları akar durmadan. Yaşları geçkin aristokrat kadınlar profesyonel fahişelere meydan okuyup kazanırlar… Eğer hiç erkek bulamazlarsa, ahırlara saldırıp eşeklere tecavüz ederler. Juvenalis, asil olsun ya da olmasın tüm Romalı kadınlara taşlama kabilinden eleştirilerde bulunmaktan hoşlanıyordu. Ona göre hepsi fahişeydi. Fakat Vesta Bakireleri’nden – Roma’nın güvenliği için cinsel açıdan kısıtlanmaları şart olan rahibeler- hiç söz etmiyordu.